12 Jul
12Jul


Két ismert pszichiáter, Eric Berne és David R. Hawkins gyakorlatias módszereire épülő tréning, mely új kapukat nyit meg számodra...

Értés / Megértés / Tudatos és magabiztos életvezetés

A tranzakcióanalízis egy személyiség és szisztematikus elmélet, amely a személyiség fejlődésével és a személyes változással foglalkozik.

Eric Berne (Nemzetközi Tranzakcióanalitikus Egyesület megalapítója, a pszichiátria területének radikális tudósa) a tranzakcióelemzés megalkotója. Az Ő modelljein keresztül haladva segítelek abban, hogy kaput nyiss belső világodra az önismereti út során. 

Berne célja az volt, hogy a pszichológiai elemeket beépítse a mindennapokba. Azt vallotta, hogy a pszichológia mindenkié. Alkalmazzák nagy sikerrel tanácsadók, coachok, pedagógusok, pszichológusok számos területen: oktatás, pedagógiai gyakorlat / kommunikációs készségek fejlesztése / tanácsadás / vezetés- és szervezetelemzés, -fejlesztés / pszichoterápia (egyéni, pár, család és csoport).

A TA (tranzakcióanalízis) gyors és hatékony módszer, mely kristálytisztán rávilágít elakadásaid okaira, és egyben kulcsot is ad az élet nagyobb területeinek – párkapcsolat, gyermeknevelés, társas kapcsolatok, hivatás, karrier, egészség – megoldásához. Segít megérteni önmagad – gondolataidat, érzéseidet, viselkedésedet, a világhoz fűződő kapcsolatodat, és ezáltal másokat, de súlyosabb pszichés zavarral küzdő emberek számára is hatalmas segítséget nyújthat, képessé válhat általa az egyén a pozitív változást előidézni, és egy életen át megtartani. 

Új „szemüveg” az élethez, mely mindig megmutatja, hogyan maradhatsz az utadon... 

Pszichoedukáció, amely a nyílt, tiszta kommunikációt segíti elő. Rendszerszemléletű és kapcsolatorientált látásmódja segíthet akár szervezetek, intézmények munkatársai között kialakult problémákra és konfliktusokra megoldási utakat kidolgozni.

"Minden ember hercegnek és hercegnőnek születik, és az is marad, amíg békává nem változtatják őt” - nyilatkozta egyszer Berne. 

A személyéhez köthető tranzakcióanalízis 3 alapvető fogalma a következő:

  • az emberek eredendően lelkileg egészségesek, rendben vannak, ahogy Berne fogalmaz OK-nak születtek
  • az érzelmi zavarokkal küszködő emberek mindennek ellenére teljes, intelligens, gondolkodó emberi lények; képesek felfogni és megérteni problémáikat, és átlátni nehézségeiket
  • minden érzelmi zavar gyógyítható, ha rendelkezésre áll az adekvát tudás, és a megfelelő megközelítési mód; a betegségek (pszichés zavarok) leginkább a pszichiátriai hozzá nem értés és alkalmatlanság, vagy tudatlanság eredményei, semmint a gyógyíthatatlanságé 

A TA elmélet az emberre, mint alapvetően jó, lelkileg egészséges és fejlődésre képes személyre tekint.

Életünk 95%-át öntudatlanul éljük! Robotpilóta üzemmódban működünk, s közben nem értjük, hogy miért nem teljesülnek vágyaink. 

Folyamatos stresszben élünk, szorongunk, elfojtunk, az egész világgal harcolunk, és különböző egészségügyi problémákkal küzdünk. Ha viszont belegondolunk abba, hogy életünk 95%-át úgy éljük, hogy nem mi irányítunk, hanem öntudatlanul hagyjuk, hogy a kisgyermekként megkapott „programjaink” irányítsanak minket, már nem is olyan meglepő mindez...

Örökölt téves családi minták, gyermekkori hiedelmek, gyermekként meghozott döntések, feldolgozatlan traumák, különböző gátló parancsok, szülőktől kapott előírások akadályoznak minket abban, hogy felszabadultan éljük életünket, megvalósítsuk álmainkat.

Dönthetünk azonban úgy is, hogy még időben megszabadulunk tőlük! 

Lerakjuk a nem kívánatos csomagokat, és tudatosan megteremtünk egy olyan életet, ahol nem halmozzuk folyamatosan a terheket. 

Az önismereti tréning segít abban, hogy kezedbe vedd sorsod irányítását. Életed főbb területein sikeresen alkalmazhatod.

Rengeteget meríthetsz belőle gyermeksegítőként is (pl. pedagógusként), hisz ezzel az ismerettel, pillanatok alatt beazonosíthatod, hogy mi zajlik a gyermekben valójában, mi okozhatja nála az adott zavart, és hogyan vezetheted ki őt abból az állapotból úgy, hogy közben az adott helyzet tanítsa, építse személyiségét. 

A TA egy felbecsülhetetlen értékű eszköztárat ad használója kezébe, mely napi szintű alkalmazása hatalmas sikerek kulcsa. Megelőzhető/megszüntethető általa a „kiégés”, az oktatási intézményekben előforduló, csoporton / osztályon belüli agresszív viselkedés. Alkalmazása drasztikusan lecsökkentheti az iskolai bántalmazások számát, nagymértékben elősegítheti az egymást elfogadó, segítő, támogató közösségek létrejöttét.

Az óvodapedagógusok természetes módon tovább vihetik ezt a szemléletet csoportjaikba, a tanító / tanár pedig tovább tudja adni ezeket az ismereteket akár etika óra keretein belül is diákjainak. 9 – 10 éves kortól már gyönyörűen lehet dolgozni a gyerekekkel, és a tapasztalat az, hogy nagyon nyitottak, befogadóak mindezzel szemben. Amint a gyerekek megértik önmagukat, megértik társaikat is, és elkezdenek másképpen viszonyulni egymáshoz, valamint az életükben megjelenő különböző helyzetekhez. 

Ha a tanító / tanár a TA ismeretei alapján segíti a gyermekeket konfliktushelyzeteik rendezésében, a pozitív érzéseket erősíti meg bennük, mely által szépen fejlődnek, és belső késztetésből fakadóan egyre elfogadóbbá, együttműködőbbé, felelősségteljesebbé válnak. Azok a gyerekek, akik „hátizsákjában jelen van ez a tudás”, kellő tudatossággal vágnak bele a kamaszkor izgalmas, és veszélyekkel teli utazásába, melyből megerősödve, győztesként jönnek ki.

"Utazásunk” főbb állomásai

Én-állapotok – az én-állapot modellt arra használjuk, hogy a személyiség különböző állapotait megértsük. Folyamatosan a Szülői, Felnőtt és Gyermeki én-állapotaink között ugrálunk öntudatlanul (ameddig nem válunk rájuk tudatossá), és mivel mindegyik én-állapot résznek van pozitív és negatív vetülete, az érzelmek hullámvasútján utazunk.

Hogyan gondolkodom, érzek, viselkedem? Miért? Főbb életterületeimre milyen hatással van? Hogyan változtathatok ezen, amennyiben szükséges?

Tranzakciók, játszmák – aki elindít egy kommunikációt, valamilyen én-állapotból indítja el, és a másik személy valamelyik én-állapotát célozza meg vele. Ez a szándék nem mindig pozitív irányú... Ha viszont tisztában vagyok azzal, hogy a másiknak mi a szándéka, milyen én-állapotból indított, mi a célja, át vehetem az irányítást, és tudatosan előidézhetem mindig (persze ha mentálisan nem beteg a személy, nem közveszélyes) a kommunikáció pozitív végkifejletét. A játszma a TA-ban működési zavarokkal és konfliktusokkal terhes emberi kapcsolatok elemzésére alkalmazott fogalom.

Honnan gyökereznek a veszekedések? Mikor van béke? Mit teszünk egymással, amikor játszmázunk? Hogyan hagyhatom ki az életemből?

A kommunikáció művészete!

“Bolyhoskák”, Időstrukturálás - figyelem, gondoskodás, elismerés, kapcsolódás nélkül nincs élet!

Bolyhoskákat” adhatunk egymásnak verbálisan, non verbálisan, lehetnek pozitívak és negatívak, feltételhez kötöttek és feltétel nélküliek. Az arányuk és mennyiségük erőteljesen hat a személyiségfejlődésünkre. 

Miért létfontosságú a jelenlétük? Miket okozhat hiányuk? Hogyan gyűjthetek belőlük rengeteget? Mi az „egészséges” arány?

Tudatossággal a boldogság és a magabiztosság útján!

Életpozíciók – meggyőződésünk magunkról és a körülöttünk lévő emberekről. Ezek a meggyőződések egészen korán alakulnak ki, és velünk maradnak életünk hátralévő részében, vagy ameddig tudatossá nem válunk rá. Hiedelmek önmagunkról és másokról, amelyek a viselkedésünk mozgatórugói. 

Hogy vagyok Én önmagammal és veled? Mit tehetek, ha változtatni szeretnék ezen az állapoton?

Konfliktuskezelés – konfliktushelyzetek azok a szituációk, melyekben 2 ember törekvései összeegyeztethetetlennek tűnnek...

.Milyen konfliktuskezelési megoldásokat szoktunk alkalmazni? Hogyan juthatunk el az egészséges együttműködésig?

Szerződések magammal, másokkal, az élettel – Elképzelhetetlen ennek tudatos ismerete és használata nélkül önmagunk menedzselése, életünk irányítása, kapcsolataink pozitív működtetése. Segítségével könnyedén meghúzhatjuk egészséges határainkat.

Sorskönyv, és sorskönyvi folyamatok – minden ember ír egy élettörténetet magának. A sorskönyv egy gyermekkorban készített, szülők által megerősített, későbbi események által igazolt életterv, mely egy kiválasztott alternatívában kulminál.

Nem tudatos ÉLETTERV!

Mikor és mi alapján rakom össze földi életutamat? Milyen hatással van ez életemre? Mit tehetek, ha rájövök, hogy a forgatókönyv tévútra vezetett?

Minden téves döntés, téves generációs program, téves szülői gondolat belekerül, azok kiradírozhatatlanul ott is maradnak, ameddig el nem kezd a szülő, vagy később a gyermekből lett felnőtt tenni ellene (tudatosság, önismeret).

Tudatunkon kívül maradnak az általunk korai években tett elhatározások egészen addig, még nem szánunk időt Sorskönyvünk felfedezésére.

Tudatos tervezés és újraírás!

Szülőktől kapott előírások, programok – a szülői minta, ki nem mondott gondolatok, illetve érzések által rögzül a gyermekben. A programok tehát hiedelmeink által jönnek létre, vagy gyermekként szüleinktől – minta után – átvesszük. 

Melyek a felesleges, energiarabló előírások? Hogyan akadályoznak meg abban, hogy elérjem céljaimat? 

Rendkívül fontos ismeret ahhoz, hogy helyesen gazdálkodjam az energiáimmal, és önmagam életét élhessem!

Minden előírás a tudatosítás után átírható!

Gátló parancsok – 12+1 parancs, melyből akár 1 képes az örökös boldogtalanságba taszítani életed. 

Nehezen megy az élet? 

Sokszor 5 – 7 darabot cipelünk magunkban. 

Hogyan alakulnak ki bennünk? Hogyan adjuk át gyermekeinknek? Mit tehetünk, hogy ne adjuk tovább?...

Felbecsülhetetlen érték tudatosulni minderre, és feloldani a bennünk működőket!

Az önismereti út során kirajzolódik a személyes térképed...

... mely végig vezet a fejlődés útján. Megmutatja, honnan erednek problémáid (múlt), hol tartasz jelen pillanatban (jelen állapot), mit és hogyan kell megváltoztatnod ahhoz, hogy bekövetkezzen a kívánt fejlődés, átalakulás.

Szeretettel várlak ezen az izgalmas úton! 

Gyere, és válts tudatos üzemmódra, hogy boldogan és szabadon élhess, szerethess, teremthess... 

Boldog gyermekeket nevelhess!Hamarosan induló tréningek helyszínei és időpontjai


MIÉRT KÜZDELEM EGÉSZ ÉLETÜNK? - Fókuszban a gyerekek, harmónia, egészség! 

Felsőfokú Önismeret - Békében önmagaddal és másokkal!

Budakalász - 2023. február 22., 18:00 óra

16 alkalom

8 000 Ft / alkalom / 120 perc

ONLINE részvételi lehetőség!

Pedagógusoknak, gyermekeket / családokat segítőknek kedvezmény!


EGYENSÚLY TEREMTŐ TRÉNING - SPAUZA Egészség- és Rendezvényház

Felsőfokú Önismeret - Egy kalandokkal, izgalmakkal teli utazás!

Szentendre, Sas utca 11 - 2023. február 13., 18:00 óra

16 alkalom

9 000 Ft / alkalom / 120 perc


Amennyiben egy adott intézményen belül van min. 4 - 6 jelentkező, igény esetén megtartom a tréninget - előre megbeszélt időpontokban - a helyszínen.


Jelentkezés

Balaskó Hajnalka

+36 70 577 0609

balaskohajnalka@gmail.com


Megjegyzések
* Az email nem lesz publikálva a weboldalon.