12 Jul
12Jul


Két ismert pszichiáter, Eric Berne és David R. Hawkins gyakorlatias módszereire épülő tréning, mely új kapukat nyit meg számodra...

Értés / Megértés / Tudatos és magabiztos életvezetés

A tranzakcióanalízis egy személyiség és szisztematikus elmélet, amely a személyiség fejlődésével és a személyes változással foglalkozik.

Eric Berne (Nemzetközi Tranzakcióanalitikus Egyesület megalapítója, a pszichiátria területének radikális tudósa) a tranzakcióelemzés megalkotója. Az Ő modelljein keresztül haladva segítelek abban, hogy kaput nyiss belső világodra az önismereti út során. 

Berne célja az volt, hogy a pszichológiai elemeket beépítse a mindennapokba. Azt vallotta, hogy a pszichológia mindenkié. Alkalmazzák nagy sikerrel tanácsadók, coachok, pedagógusok, pszichológusok számos területen: oktatás, pedagógiai gyakorlat / kommunikációs készségek fejlesztése / tanácsadás / vezetés- és szervezetelemzés, -fejlesztés / pszichoterápia (egyéni, pár, család és csoport).

A TA (tranzakcióanalízis) gyors és hatékony módszer, mely kristálytisztán rávilágít elakadásaid okaira, és egyben kulcsot is ad az élet nagyobb területeinek – párkapcsolat, gyermeknevelés, társas kapcsolatok, hivatás, karrier, egészség – megoldásához. Segít megérteni önmagad – gondolataidat, érzéseidet, viselkedésedet, a világhoz fűződő kapcsolatodat, és ezáltal másokat, de súlyosabb pszichés zavarral küzdő emberek számára is hatalmas segítséget nyújthat, képessé válhat általa az egyén a pozitív változást előidézni, és egy életen át megtartani. 

Új „szemüveg” az élethez, mely mindig megmutatja, hogyan maradhatsz az utadon... 

Pszichoedukáció, amely a nyílt, tiszta kommunikációt segíti elő. Rendszerszemléletű és kapcsolatorientált látásmódja segíthet akár szervezetek, intézmények munkatársai között kialakult problémákra és konfliktusokra megoldási utakat kidolgozni.

"Minden ember hercegnek és hercegnőnek születik, és az is marad, amíg békává nem változtatják őt” - nyilatkozta egyszer Berne. 

A személyéhez köthető tranzakcióanalízis 3 alapvető fogalma a következő:

  • az emberek eredendően lelkileg egészségesek, rendben vannak, ahogy Berne fogalmaz OK-nak születtek
  • az érzelmi zavarokkal küszködő emberek mindennek ellenére teljes, intelligens, gondolkodó emberi lények; képesek felfogni és megérteni problémáikat, és átlátni nehézségeiket
  • minden érzelmi zavar gyógyítható, ha rendelkezésre áll az adekvát tudás, és a megfelelő megközelítési mód; a betegségek (pszichés zavarok) leginkább a pszichiátriai hozzá nem értés és alkalmatlanság, vagy tudatlanság eredményei, semmint a gyógyíthatatlanságé 

A TA elmélet az emberre, mint alapvetően jó, lelkileg egészséges és fejlődésre képes személyre tekint.

Életünk 95%-át öntudatlanul éljük! Robotpilóta üzemmódban működünk, s közben nem értjük, hogy miért nem teljesülnek vágyaink. 

Folyamatos stresszben élünk, szorongunk, elfojtunk, az egész világgal harcolunk, és különböző egészségügyi problémákkal küzdünk. Ha viszont belegondolunk abba, hogy életünk 95%-át úgy éljük, hogy nem mi irányítunk, hanem öntudatlanul hagyjuk, hogy a kisgyermekként megkapott „programjaink” irányítsanak minket, már nem is olyan meglepő mindez...

Örökölt téves családi minták, gyermekkori hiedelmek, gyermekként meghozott döntések, feldolgozatlan traumák, különböző gátló parancsok, szülőktől kapott előírások akadályoznak minket abban, hogy felszabadultan éljük életünket, megvalósítsuk álmainkat.

Dönthetünk azonban úgy is, hogy még időben megszabadulunk tőlük! 

Lerakjuk a nem kívánatos csomagokat, és tudatosan megteremtünk egy olyan életet, ahol nem halmozzuk folyamatosan a terheket. 

Az önismereti tréning segít abban, hogy kezedbe vedd sorsod irányítását. Életed főbb területein sikeresen alkalmazhatod.

Rengeteget meríthetsz belőle gyermeksegítőként is (pl. pedagógusként), hisz ezzel az ismerettel, pillanatok alatt beazonosíthatod, hogy mi zajlik a gyermekben valójában, mi okozhatja nála az adott zavart, és hogyan vezetheted ki őt abból az állapotból úgy, hogy közben az adott helyzet tanítsa, építse személyiségét. 

A TA egy felbecsülhetetlen értékű eszköztárat ad használója kezébe, mely napi szintű alkalmazása hatalmas sikerek kulcsa. Megelőzhető/megszüntethető általa a „kiégés”, az oktatási intézményekben előforduló, csoporton / osztályon belüli agresszív viselkedés. Alkalmazása drasztikusan lecsökkentheti az iskolai bántalmazások számát, nagymértékben elősegítheti az egymást elfogadó, segítő, támogató közösségek létrejöttét.

Az óvodapedagógusok természetes módon tovább vihetik ezt a szemléletet csoportjaikba, a tanító / tanár pedig tovább tudja adni ezeket az ismereteket akár etika óra keretein belül is diákjainak. 9 – 10 éves kortól már gyönyörűen lehet dolgozni a gyerekekkel, és a tapasztalat az, hogy nagyon nyitottak, befogadóak mindezzel szemben. Amint a gyerekek megértik önmagukat, megértik társaikat is, és elkezdenek másképpen viszonyulni egymáshoz, valamint az életükben megjelenő különböző helyzetekhez. 

Ha a tanító / tanár a TA ismeretei alapján segíti a gyermekeket konfliktushelyzeteik rendezésében, a pozitív érzéseket erősíti meg bennük, mely által szépen fejlődnek, és belső késztetésből fakadóan egyre elfogadóbbá, együttműködőbbé, felelősségteljesebbé válnak. Azok a gyerekek, akik „hátizsákjában jelen van ez a tudás”, kellő tudatossággal vágnak bele a kamaszkor izgalmas, és veszélyekkel teli utazásába, melyből megerősödve, győztesként jönnek ki.

"Utazásunk” főbb állomásai

Én-állapotok – három én-állapotban éljük életünk mindennapjait. Folyamatosan a Szülői, Felnőtt és Gyermeki én-állapotaink között ugrálunk, ameddig nem válunk rájuk tudatossá. és nem kezdjük el tudatosan használni őket. Mindegyik én-állapot résznek van pozitív és negatív vetülete is, ezért egész nap azt érezhetjük, hogy az érzelmek hullámvasútján utazunk. 

Mindezek részletes ismerete és tudatos használata szükséges ahhoz, hogy képesekké váljunk a küzdelemmentes gyermek – szülő kapcsolat, valamint kiegyensúlyozott párkapcsolat, játszmamentes és békés társas-, munkatársi kapcsolatok megteremtésére.

Hogyan gondolkodom, érzek, viselkedem? Miért? Főbb életterületeimre milyen hatással van? Hogyan változtathatok ezen, amennyiben szükséges?

CÉL: a szeretetteljes, elfogadó, tiszta és nyílt kommunikáció elsajátítása, hogy az utasítások, parancsok, küzdelmek helyett a megegyezések, megállapodások születhessenek meg.

Tranzakciók, játszmák – aki elindít egy kommunikációt, valamilyen én-állapotból indítja el, és a másik személy valamelyik én-állapotát célozza meg vele. Ez a szándék nem mindig pozitív irányú... Ha viszont tisztában vagyok azzal, hogy a másiknak mi a szándéka, milyen én-állapotból indított, mi a célja, át vehetem az irányítást, és tudatosan előidézhetem mindig (persze ha mentálisan nem beteg a személy, nem közveszélyes) a kommunikáció pozitív végkifejletét. A játszma a TA-ban működési zavarokkal és konfliktusokkal terhes emberi kapcsolatok elemzésére alkalmazott fogalom.

A játszma behálózza kapcsolatainkat, megnehezíti életünket, ellehetetleníti embertársainkkal / gyermekeinkkel az együttműködést. Csatákat nyerünk, de sokszor túl nagy a veszteség... Újra és újra belelépünk a játszmák világába, pedig sokszor már az elején érezzük, hogy ennek nem lesz jó vége, nem célravezető. A végére mindig óriási szakadék alakul ki közöttünk, és rengetegszer úgy érezzük, képtelenek vagyunk hidat építeni a túlsó partig, vagy ha mégis, nagyon nagy erőfeszítés árán. Megismerjük azt, hogy honnan hozzuk ezt a viselkedési formát, hogyan ismerhetjük fel már az elején, hogyan maradhatunk ki belőle, vagy hogyan léphetünk ki mihamarabb, ha már egyszer belecsúsztunk... Hova érdemes átvezetni, és hogyan a kommunikációt, hogy létrejöhessen a mindenki számára megnyugtató együttműködés. 

A kiegyensúlyozott, boldog élet, és a játszmával, konfliktusokkal teli élet, nem összeegyeztethető...

Honnan gyökereznek a veszekedések? Mikor van béke? Mit teszünk egymással, amikor játszmázunk? Hogyan hagyhatom ki az életemből?

A kommunikáció művészete!

“Bolyhoskák”, Időstrukturálás - figyelem, gondoskodás, elismerés, kapcsolódás nélkül nincs élet!

Mindenkinek van egy láthatatlan, "bolyhoskákat" gyűjtő kosara. "Bolyhoskákat” adhatunk egymásnak verbálisan, non verbálisan, lehetnek pozitívak és negatívak, feltételhez kötöttek és feltétel nélküliek. Az arányuk és mennyiségük erőteljesen hat a személyiségfejlődésünkre. 

Milyen a pozitív figyelem, törődés, milyen a negatív? Milyen a feltételes, és milyen a feltétel nélküli? Milyen következménnyel jár egyik, és milyennel a másik? 

Rávilágítunk arra, hogy milyen fajta és mennyiségű bolyhost gyűjtünk és tárolunk a kosarunkba, és hogyan is néz ki a sajátmagunk, a gyermekeink, a párunk kosara. Nagyon fontos a megfelelő arány, mert ezen múlik, hogy szorongón, depresszíven, depressziósan, vagy felszabadultan és boldogan éljük életünk.

Miért létfontosságú a "bolyhosok" jelenléte? Miket okozhat hiányuk? Hogyan gyűjthetek belőlük rengeteget? Mi az „egészséges” arány?

Mit tehetünk azért, hogy mindig kellőképpen fel legyenek töltve kosaraink? Ennek ismerete igazi kincs a mai rohanó világunkban. Teli kosárral, pozitív „bolyhoskákkal” fogadni a nap kihívásait teljesen más, mint kiüresedett, vagy negatív „bolyhoskákkal”. Az egyik lendületben tart, energiával tölt fel, a másik pedig azt az érzetet kelti benned, mintha átment volna rajtad egy gyorsvonat.

Tudatossággal a boldogság és a magabiztosság útján!

Életpozíciók – Életünk nagyon korai szakaszában kialakul valamilyen meggyőződés magunkról, másokról, a világról. Hogy hogyan leszünk önmagunkkal, másokkal és a világgal, főként szüleink verbális és non verbális „üzenetei” fogják meghatározni. 

Nagyon fontos, hogy hová pozícionáljuk be magunkat, mert ennek tükrében fogjuk értelmezni a minket ért hatásokat, az emberek reakcióit, hatással lesz a gondolkodásunkra, viselkedésünkre, döntéseinkre, a személyiségünk és végső soron az életünk alakulására. Nagy valószínűséggel végig kíséri ez a kisgyermekkori meggyőződés egész életünket, hacsak nem válunk tudatossá minderre egy önismereti út során. 

Amikor már tudatos vagyok minderre, változtathatok rajta!

Meghatározzuk, hogy hová pozícionáltuk be önmagunkat, és hol vannak gyermekeink éppen, megértjük, hogy miért hatnak ránk – miért hatnak gyermekeinkre - különböző események, élethelyzetek úgy ahogyan, megvizsgáljuk, hogy szükséges-e az átpozícionálás, és ha igen, hogyan lehetséges mindez.Hogy vagyok Én önmagammal és veled? Mit tehetek, ha változtatni szeretnék ezen az állapoton?

Konfliktuskezelés – konfliktushelyzetek azok a szituációk, melyekben 2 ember törekvései összeegyeztethetetlennek tűnnek...

Megnézzük, milyen konfliktuskezelési megoldásokat szoktunk alkalmazni másokkal szemben, gyermekeinkkel szemben. Mennyire vagyunk önérvényesítők, mennyire vagyunk együttműködők, mit tehetünk az egészséges együttműködés érdekében...

Megállapodások magammal, másokkal, az élettel – Tudatos ismerete és alkalmazása teszi lehetővé önmagunk menedzselését, életünk irányítását, kapcsolataink harmonikus működtetését. Alkalmazásával húzhatjuk meg egyértelműen, de nem sértőn határainkat, oldhatjuk meg „könnyedén” az életünkben / kapcsolatainkban felmerülő problémáinkat, és ez teszi lehetővé az embertársainkkal való sikeres és békés együttműködést. 

A bizalom és a tisztelet vele jár, és itt nem kell megküzdenünk érte... Gyerekeinkkel is csak megállapodások útján tudunk sikeresen és békésen együttműködni. A fenyegetés, büntetés, fenyítés előbb – utóbb mindig kudarcba fullad, zsákutca, még az együttműködés csakis előre viheti, erősítheti a kapcsolatunkat.

Stressz hatása az egészségünkre, életünkre, „újraprogramozás” - A mai rohanó világunkban, ebben az információs zűrzavarban fontos egy pontos iránymutatás, hogy ne sodorjanak el minket a hullámok. 

Folyamatosan bűntudatban, félelemben, dühben tobzódunk, mely állandó stresszben tartja szervezetünket, ha elfojtjuk, és nem veszünk róla tudomást, akkor is. 

Milyen hatással van a testünkre, az életünkre a stressz? Milyen törvények dolgoznak a háttérben? Milyen erőforrásaink vannak, melyekhez fordulhatunk bármikor? Hogyan valósítható meg a stresszmentes élet? Hogyan teremthetjük újra önmagunk? Hogyan válhatunk életünk Teremtőjévé? 

Életkerék - Rátekintünk életünk főbb területeire. Meghatározzuk, hogy melyek azok a területek, melyeknek jól kell működniük ahhoz, hogy boldogok legyünk. Az életkerék sokszor csak döcög, nem forog. Rávilágítunk arra, mit tehetünk annak érdekében, hogy forogjon az életünk kereke...

Sorskönyv, és sorskönyvi folyamatok – Minden ember ír gyermekkorában egy élettörténetet, Sorskönyvet magának. Ez élete regénye, egy NEM TUDATOS ÉLETTERV. 

Képesek vagyunk arra, hogy beletekintsük felnőttként ebbe a regénybe, és átírjuk azokat a sorokat, melyek eltérítettek minket a boldogság ösvényéről. Képesek vagyunk arra, hogy rátekintsünk gyermekeink eddig megírt Sorskönyvére, és kiradírozzuk szülőként azokat a sorokat, melyek kedvezőtlen utakra kalauzolnák, vagy éppen kalauzolják őket.

Minden téves döntés, téves generációs program, téves szülői gondolat belekerül, azok kiradírozhatatlanul ott is maradnak, ameddig el nem kezd a szülő, vagy később a gyermekből lett felnőtt tenni ellene (tudatosság, önismeret).

Tudatunkon kívül maradnak az általunk korai években tett elhatározások egészen addig, még nem szánunk időt Sorskönyvünk felfedezésére.

Mikor és mi alapján rakom össze földi életutamat? Milyen hatással van ez életemre? Mit tehetek, ha rájövök, hogy a forgatókönyv tévútra vezetett?

Tudatos tervezés és újraírás! Sorskönyvi átírás!

Szülőktől kapott előírások, programok – a szülői minta, ki nem mondott gondolatok, illetve érzések által rögzül a gyermekben. A programok tehát hiedelmeink által jönnek létre, vagy gyermekként szüleinktől – minta után – átvesszük. 

5 olyan „utasító üzenet” érkezhet szüleinktől, melyek nagyon erőteljesen elfordíthatják életünket kedvezőtlen irányba. „Vezetői üzenetnek” is nevezzük őket, mert valósággal kényszert érzünk, hogy kövessük ezeket a parancsokat felnőttként is, mivel az a meggyőződésünk, hogy addig vagyunk rendben, amíg engedelmeskedünk nekik. Gyermekeink ugyanígy hordozhatják ezeket, jó nagy zavart okozva a szülő – gyermek kapcsolatban. Ezeknek a feltárása szükséges ahhoz, hogy a kedvező irányba visszafordítsuk életünk.

Melyek a felesleges, energiarabló előírások? Hogyan akadályoznak meg abban, hogy elérjem céljaimat? Mit tehetek velük?

Minden előírás a tudatosítás után átírható!

Gátló parancsok – 12 + 1 parancs, melyekből akár 1 képes az örökös boldogtalanságba taszítani életünket. Sokszor 6 – 8 darabot cipelünk belőle... Programként futnak alapjáraton a „háttérben”, tehát tudattalanul működtetjük őket, és adjuk át gyermekeinknek főként 0 és 3, valamint 6 és 8 éves kor között. 17 – 18 éves korra a személyiség részévé válnak... 

Hogyan alakulnak ki bennünk? Hogyan adjuk át gyermekeinknek? Mit tehetünk, hogy ne adjuk tovább?... Mi a megoldás? 

Feltárás és „kidolgozás”. 

18 éves kor alatti gyerekeknél szerencsére még mi szülők sokat tehetünk...

Gyere, és szabadulj meg gátló parancsaidtól!


Az önismereti út során kirajzolódik a személyes térképed...

... mely végig vezet a fejlődés útján. Megmutatja, honnan erednek problémáid (múlt), hol tartasz jelen pillanatban (jelen állapot), mit és hogyan kell megváltoztatnod ahhoz, hogy bekövetkezzen a kívánt fejlődés, átalakulás.

Szeretettel várlak ezen az izgalmas úton! 

Gyere, és válts tudatos üzemmódra, hogy boldogan és szabadon élhess, szerethess, teremthess... 

Boldog gyermekeket nevelhess!Hamarosan induló csoportos tréningek


KÜZDELEM HELYETT ÉLJ! 

Felsőfokú Önismeret - Békében önmagaddal és másokkal!

Budakalász - Kezdés időpontjával kapcsolatban érdeklődj e-mailben, vagy telefonon...

16 alkalom - 10 000 Ft / alkalom / fő / 120 perc


HOGYAN NEVELJÜNK BOLDOG ÉS SIKERES GYERMEKET? - A tudatos és örömteli élet, gyermeknevelés alapjai...

Önismeret középpontban!

Budakalász, Szentendre - Kezdés időpontja: 2023. november 21

9 alkalom - 10 000 Ft / alkalom / fő / 120 perc


ONLINE részvételi lehetőség!

Pedagógusoknak, gyermekeket / családokat segítőknek kedvezmény!


Amennyiben egy adott intézményen belül van min. 5 - 6 jelentkező, igény esetén megtartom a tréninget - előre megbeszélt időpontokban - a helyszínen.


Előzetes Jelentkezés Szükséges

Balaskó Hajnalka

+36 70 577 0609

balaskohajnalka@gmail.com


Megjegyzések
* Az email nem lesz publikálva a weboldalon.