GYERMEK & IFJÚSÁGI szellemi - lelki tanácsadás / egyéni és páros foglalkozások

Mint gyermek és ifjúsági preventor a működések értésével, megértésével, gyakorlati megoldásokkal, sajátságos foglalkozásokkal segítek abban, hogy a gyermek és szülő közötti kapcsolat kiegyensúlyozott együttműködéssé váljon. 

Ez egy közös "munka", és egy olyan folyamat, tapasztalás, melyet hatalmas pozitív változás kísér, ha már készen állsz a változásra. A konzultációkon elsajátított tudást - szülő- és gyermekként egyaránt - egy életen át alkalmazni tudod, mindig segíteni fog megtartani a helyes irányt. Felnőttként, minden életterületen hatalmas előnyt jelent ez az ismeret, de a kamaszkor viharos időszakában ezzel a tudással rendelkezni, felbecsülhetetlen érték. Egy iránytű, mely mindig, mindenhol segít eligazodni.

Szülőknek és gyermekeknek szóló edukáció. Önismeret, és a szülők számára gyermekismeret is. 

Szülőként elsajátítod a gyermeknevelés művészetét, majd élvezed a családi békét. Tudatos szülővé válsz, a gyermeknevelés pedig örömteli élménnyé válik.

A konzultációk során szülőként ismereteket szerzel önmagadról, saját működésedről, ezáltal gyermeked működését is jobban megérted. A gyermek a folyamat során szépen épül, rendeződik.    

Ez egy alternatív lehetőség, választás, mellyel megelőzheted, hogy a  már érzékelhető enyhébb - erőteljesebb zavarok, problémák elhatalmasodjanak.


Milyen esetekben lehetek számotokra megoldás?


Kommunikációs nehézségek

Veszekedések, konfliktusok, játszmák...

Az átalakulás eredményeként hatékony, minőségi kommunikáció, béke, harmónia lép helyére. A versengés helyett a megállapodás kerül középpontba.

Hiszti, dramatikus jelenetek

Ellenállás, önmérséklet elvesztése, szándékos bosszantása másoknak, sértődékenység, túlérzékenység.

Az átalakulás eredményeként a tudatosság, az értés, a jó önkifejezés, az együttműködés lép helyére.

Beilleszkedési problémák

Devianciák, agresszió, szabályszegések, bohóckodás (pl. iskolában, órán), “nehéz gyerek” kategória, szembeszegülés az elvárásokkal.

Az átalakulás eredményeként a pozitív kapcsolódás másokhoz, norma szerinti magaviselet lép helyére.

Motiváció, szorgalom hiánya

Érdektelenség, lustaság, eredménytelenség, tanulási nehézségek, részképességzavarok.

Az átalakulás eredményeként a pozitív hozzáállás, szorgalom, életkedv, nyugalomban történő feladatvállalás, érdeklődés lép helyére

Önbizalomhiány

Helyes önértékelés hiánya, kisebbrendűségi érzés, visszahúzódó, zárkózott személyiség, befelé fordulás, problémás kapcsolódás másokhoz.

Az átalakulás eredményeként a magabiztosság, asszertivitás, kompetens magatartás, önelfogadás, helyes önértékelés lép helyére. A gyermek megtanulja, hogyan álljon ki önmagáért.

Zavar a társas kapcsolatokban

Testvérkapcsolatoknál, társas kapcsolatoknál zavar, ellenségeskedő viselkedés testvéri viszonyokban, társas kapcsolatoknál, kötődési problémák, szorongás.

Az átalakulás eredményeként a gyermek együttműködővé válik ezeken a területen.

Gyermekkori alvásproblémák

Nem alszik, felriad, felsír, forgolódik, virraszt, éjszaka ordít, vigasztalhatatlan.

Az átalakulás eredményeként a békés alvás lép helyére.

Nyugtalanság, félelem

Félelem valamitől, láthatatlan dolgoktól is akár, fél a sötétben, bizonyos helyiségekben.

Az átalakulás eredményeként megnyugvás, békés állapot lép helyére.

Figyelemproblémák

Figyelemhiányos (nehezére esik a figyelem megtartása, kerüli a tartós mentális erőfeszítést igénylő feladatokat, elveszít dolgokat, feledékeny, könnyű elvonni a figyelmét, nem fejez be dolgokat) és túl aktív vagy hiperaktív (izeg-mozog, babrál kezével lábával, fészkelődik, rohangál, ugrál olyan helyzetekben, amikor az nem helyénvaló, gyakran túlzó mennyiségű beszéd jellemzi, nehezére esik a várakozás, félbeszakít másokat, impulzív, utasításokkal szemben ellenálló).

Az átalakulás eredményeként nyugodtság, kezelhetőség lép helyére.

Szorongás

Szeparációs szorongás (otthontól, szülőtől, játéktól való elválás, önálló lefekvés vagy alvás elutasítása) teljesítményből adódó szorongás, félelem állatoktól.

Az átalakulás eredményeként béke, kiegyensúlyozottság lép helyére.

Táplálkozási zavar kezdete

Nem evés, fogyókúra, kontrollálatlan túlevés, meghízás.

Az átalakulás eredményeként kiegyensúlyozott kapcsolat az étellel, egészséges, a valódi szükségletek szerinti étkezés jelenik meg.

Viselkedés, magatartászavar

Verekedés, rongálás, lopás, hazudozás, csavargás, kimaradás, szülői szabályok megszegése, erőszakosság, önmérséklet gyakori elvesztése, konfliktus keresés / gerjesztés (a viselkedészavar jelentős károsodást okoz a szociális, iskolai, foglalkozási működésekben).

Az átalakulás eredményeként szeretetteljes kapcsolódás és együttműködés lép helyére.

Depresszív állapot

Melankólia, szélsőséges introverzió.

Az átalakulás eredményeként életöröm, vidámság, kinyílás, megnyílás jelenik meg.